• Menu

  open all | close all
 • NASZE OBIEKTY

 • OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA

  IMG_20180617_174557_edit IMG_20180616_170300 IMG_20180616_141450 IMG_20180616_141442 IMG_20180616_141431

Wakacje!

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Wrocław Trophy 2018”

W dniach 6-8 lipca odbędzie się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Wrocław Trophy. Ponad 200 zespołów z 14 krajów rozpocznie zmagania na boiskach sportowych na AWF Wrocław oraz na boiskach  przy ul. Na Niskich Łąkach.  Turniej rozgrywany w 10 katagoriach wiekowych.
W tym roku również drużyna UKS GOKiS Kąty Wrocławskie weźmie udział w turnieju w kat. U-9.
Już wkrótce relacja z turnieju….

Ryś – Nocny Maraton z Przygodami dla Służb Mundurowych i Ich Sympatyków

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z 7 edycji Nocnego Maratonu RYŚ

Ryś 2018

Relacja RYŚ – Nocny Maraton z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków 2018

Opublikowany przez RYŚ – Nocny Maraton z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków 19 czerwca 2018

GOKiS Wicemistrzem Polski!

Niebywały sukcesem naszych juniorów młodszych zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej Hurtostal 2018, zespół GOKISu zdobył tytuł wicemistrza Polski. W turnieju odbywającym się od 15-17 czerwca w Szczecinie Dąbiu uczestniczyły trzy zespoły z Kątów Wrocławskich młodziczki, młodzicy i juniorzy młodsi. Dla kąckich zawodników był to debiut  w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej. Nasi młodzicy zakończyli rozgrywki na 11 miejscu w Polsce, młodziczki na 9 natomiast juniorzy młodsi sprawili ogromną niespodziankę zdobywając tytuł wicemistrza Polski!Nasi juniorzy sensacyjnie pokonał w półfinale gospodarzy Kusego Szczecin natomiast ulegli w finale Gwardii Koszalin.

Składy naszych zespołów:

Młodziczki: trener Michał Zarych, Natalia Jarosz, Wiktoria Zalesiak, Martyna Rybczyńska, Martyna Iwańska, Julia Jasińska, Karolina Żuk, Julia Chabzda,, Martyna Konieczna, Wiktoria Konieczna, Witoria Karpiel, Rozalia Strzelecka, Ewelina Dziedzic, Hania Zaniewicz

Młodzicy: trener Michał Jeruszka, Bartosz Andrzejewski, Daniel Czech, Kacper Honc, Michał Pacyna, Jakub Paleczek, Olivier Dryja, Oliwier Kalinowicz, Bartosz Kwiecień, Jakub Cajder

Juniorzy młodsi: trener Paweł Pilski, Konrad Andrzejewski, Tomasz Kamiński, Wojciech Fluder, Damian Działoszek, Damian Sieradzki, Krzysztof Zubko, Radopsław Szczepański, Jakub Misiał

Piąte Miejsce Seniorów UKS GOKiS w Inowrocławiu

Świetny występ zanotowali seniorzy UKS GOKIS Kąty Wrocławskie na turnieju piłki ręcznej plażowej w Inowrocławiu. W kolejnym turnieju mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej rozegranym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu najlepsze okazały się ubiegłoroczne mistrzynie i mistrzowie: BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski i BHT Auto Forum Petra Płock. Nasz zespół uplasował się na wysokim 5 miejscu, które jest najwyższym  miejscem naszych szczypiornistów  w tym sezonie.

Klasyfikacja końcowa mężczyzn:

 1. BHT Auto Forum Petra Płock
 2. BHT GRU Juko Piotrków Trybunalski
 3. Akademia Sportu Gdańsk
 4. SPRP Damy Radę Inowrocław
 5. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie
 6. KS Uniwersytet Radom
 7. Szczypiorniak Gniezno
 8. Pyrlandia Poznań

 

 

UWAGA

ZMIANY GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI

W DNIACH:

15 CZERWCA (PIĄTEK) – 12.00-20.00

20 CZERWCA (ŚROD) – 8.00-16.00

21 czerwca (czwartek) – 16.00-20.00

Spotkanie autorskie

We wtorek 29 maja 2018r. gościliśmy w Bibliotece GOKiS w Kątach Wrocławskich po raz kolejny wrocławską pisarkę dla dzieci, panią Magdalenę Zarębską. Współorganizatorem spotkania była Aglomeracja Wrocławska, która prowadzi Akcję ”Rozczytana Aglomeracja”. Na spotkanie przybyli uczniowie klas III wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich. Spotkanie w całości poświęcone było Gwarze Śląskiej w oparciu o  jedną z książek autorki, a mianowicie” Jak  Maciek Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrowali”. Uczniowie wysłuchali krótkiej historii o Górnym Śląsku w szczególności o historii górnictwa, mogąc jednocześnie oglądać zdjęcia z szybami kopalnianymi, zabytkowymi budowlami, przedmiotami służącymi górnikom  przy wydobywaniu węgla, miały także okazję do pogłębienia wiedzy na temat śląskiej gwary i tradycji.. Autorka w czasie rozmowy wplatała  wiele słów w gwarze śląskiej , które bardzo ich rozbawiły. Druga część spotkania  stanowiła wspólna zabawa w kalambury, odgadywanie zawodów na podstawie śląskich nazw rzeczy i czynności. Najwięcej uśmiechu sprawił dzieciom czytany przez pisarkę wiersz J.Tuwima pt. Okulary” czytany po śląsku. Były pytania skierowane do gościa, a na zakończenie pani Magdalena Zarębska podpisywała książki, a do naszej kroniki   biblioteki napisała dedykacje dla czytelników.

 

Zapisy na akcję „Lato w mieście”

Przypominamy, że zapisy na akcję „Lato w mieście” ruszają już w najbliższy poniedziałek od godziny 8:00. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem

 

REGULAMIN

ZASADY UCZESTNICTWA

dziecka w zajęciach wakacyjnych

 „Lato w mieście”

 

 1. Organizatorem „Lato w mieście” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich. Zajęcia odbywają się na terenie GOKiS oraz na zorganizowanych wycieczkach. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona (45 osób). Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci obojga rodziców pracujących zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.
 2. Zapisu na akcję „Lato w mieście” dokonuje wyłącznie Rodzic/Opiekun prawny dziecka.
 3. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w wieku powyżej 6 lat. Warunkiem uczestnictwa w pięciodniowym turnusie jest:
 • wypełnienie zgody uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych przez rodzica lub opiekuna prawnego w terminie do 3 dni od daty zapisania dziecka,
 • uregulowanie opłaty w ciągu 7 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Nie spełnienie wyżej wymienionych wymogów skutkuje wykreśleniem uczestnika  z listy.

 1. Jeden turnus trwa 5 dni. Organizatorzy zapewniają w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 8.00 – 16.00 z możliwością wcześniejszego odbioru dziecka. Dowóz dziecka na zajęcia i z powrotem odbywa się we   własnym  zakresie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka .Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka.

Dziecko może być odebrane przez osoby upoważnione w karcie uczestnictwa.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice / Opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie.

 1. Uczestnictwo w akcji wakacyjnej „Lato w mieście” jest odpłatne i wynosi 60 zł za 1 turnus tj. 5 dni.
 2. Opłatę należy dokonywać na konto Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich nr 26 9574 0005 2001 0000 0680 0001 tytułem opłata za zajęcia „Lato w mieście” z dopiskiem : imię i nazwisko uczestnika.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w turnusie po terminie jego rozpoczęcia opłata nie będzie zwracana. Za niewykorzystane zajęcia stacjonarne opłaty nie są zwracane.
 4. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach wakacyjnych „Lato w mieście” mogą brać udział w miarę wolnych miejsc:

           –  w wycieczkach wyjazdowych organizowanych w ramach tych zajęć ponosząc koszty biletu wstępu oraz koszty transportu w wysokości 10 zł.

      9. Uczestnicy mają prawo do:

 1. uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego turnusu,
 2. uzyskania niezbędnej pomocy od opiekunów.
 3. uczestniczenia we wszystkich wycieczkach  programowych zajęć organizowanych podczas turnusu bez ponoszenia kosztów transportu.

 

 1. Uczestnicy zajęć wakacyjnych „Lato w mieście” mają obowiązek:

a) podporządkowania się poleceniom opiekunów,

b)przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

c)brania czynnego udziału w programowych zajęciach

d)posiadania obuwia i stroju sportowego,

e)postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,

f)przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

g)szanowania rzeczy własnych i kolegów,

h)przestrzegania ogólnych zasad BHP i p.poż.,

i)natychmiastowego powiadomienia opiekunów o zaistniałych problemach i wypadkach,

j)zapoznania się wraz z Rodzicami / Opiekunami z programem, regulaminem „Lato w mieście”.

k)uczestnicy ponoszą koszty biletów wstępu podczas organizowanych wycieczek, a także warsztatów stacjonarnych w ramach zajęć wakacyjnych „Lato w mieście”.

 

 1. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice/ Opiekunowie.
 2. Samowolne oddalenie się Dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji „Lato w mieście”.
 3. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia:

a) ubezpieczenia uczestników zajęć wakacyjnych „Lato w mieście” podczas wyjazdowych wycieczek ,

b) napojów bez ograniczeń ( woda mineralna)

c) wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do zajęć edukacyjnych,

d) realizacji zajęć zgodnych z programem „Lato w mieście”

e) materiałów do zajęć,

f) natychmiastowego powiadomieniach rodziców lub opiekunów uczestnika o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych.

 1. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników zajęć wakacyjnych „Lato w mieście”.
 2. Organizatorzy zajęć zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zajęć podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają bezpośredniego wpływu np. pogoda, choroba itp. Organizatorzy zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia wszystkich uczestników o wszelkich zmianach w programie zajęć.
 3. Podczas zajęć oraz wycieczek będą robione zdjęcia pamiątkowe. Opiekunowie Prawni wyrażają zgodę na ich wykonywanie, a także zamieszczanie na stronie internetowej Organizatorów  na portalu facebook.com. oraz w informatorze kulturalno – sportowym.
 4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy .
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 • Nadchodzące wydarzenia

  Czerwiec  2018
  Pon Wto śro Czw Pią Sob Nie
     
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
 • Info eMail


  Jeżeli chcesz dostawać informacje o nadchodzących wydarzeniach w GOKiS Kąty Wrocławskie wpisz swój email.

  Dodatkowe informacje
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


 • Nasza gazetka

 • Archiwum Aktualności

  • 2018 (79)
  • 2017 (182)
  • 2016 (198)
  • 2015 (185)
  • 2014 (218)
  • 2013 (207)
  • 2012 (209)
  • 2011 (166)
  • 2010 (30)
 • KATEGORIE

 • PRASA O NAS

 • Kalendarz Imprez • PARTNERZY

 • Archiwum Strony

  Stara strona www dostępna jest pod adresem : ARCHIWUM

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress